zorzyk  Dołączył: 21.04.2006
  Folding@Home - instrukcje i opisy
Wątek zwijaczy pentax@pl - 91739
znajduje się tutaj {klik}

Cytat
Instrukcje, porady i opisy: http://pentax.org.pl/viewtopic.php?t=10111
Instalacja klienta konsolowego na procesorze 1- / 2- / 4-rdzeniowym
Konfiguracja klienta w trybie usługi systemowejPorady
Folding@Home głowna strona FAQ
Folding@Home konfiguracja klienta SMP
WIKI PL o projekcie Folding@Home
WIKI zmiana konfiguracji klienta konsolowego
WIKI kody błędów

W wątku Folging@Home... na Forum
Potrzeby nauki a wyniki punktowe czyli czego oczekuje Stanford University
Dyskusja o różnych klientach i procesorach , czyli co jest bardziej ;-)

Konfiguracja klienta konsolowego oraz jeszcze tu oraz TU
Ważna uwaga o zatrzymywaniu klienta oraz jeszcze tu
Wysyłanie wyników i ewentualne problemy
Użycie -forceasm przy uruchamianiu klienta, również jeszcze tu

Dwa słowa o kliencie SMP
Próby z klientem graficznym (GPU)

Jak się zabezpieczyć przed utratą danych, czyli różne warianty wykonywania kopii zapasowych

Statystyki teamu pentax@pl, nr 91739
Skład zespołu pentax@pl , wyniki aktualizowane co 2 godz.,

Statystyki Kakaostats , pozwalające analizować wyniki pod różnym kątem, aktualizowana co 3 godz.
źródło: http://kakaostats.com/tp.php?t=91739


Statystyki Extreme Overclocking , aktualizowane co 3 godz.
źródło: http://folding.extremeove....php?s=&t=91739


Klient konsolowy vs klient SMP

Z założenia obliczenia przez klienta F@H prowadzone są w wolnym czasie procesora. Jeżeli system zażąda mocy obliczeniowej procesora, klient F@H jest bezzwłocznie wstrzymywany. Jego praca w tle nie wpływa w znaczący sposób na szyblość zwykłych działań na komputerze.

Klient konsolowy jest programem wykonywalnym (nie jest to instalator). Wystarczy go pobrać ze strony http://folding.stanford.edu/English/Download , skopiować do wskazanego katalogu i uruchomić z odpowiednimi opcjami, aby zapewnić jego właściwą pracę. Każda kopia robocza klienta F@H musi mieć przypisany swój własny (indywidualny, unikalny) numer Machine ID. Poledynczy klient pracujacy w systemie i skonfigurowany domyślnie ma ustawiony Machine ID = 1 i takie ustawienie wystarczy do pracy jednego klienta. Standardowo klient graficzny oraz klient konsolowy wykorzystują do pracy jeden procesor (rdzeń).

Opis przedstawiony poniżej dotyczy również procesorów 1-rdzeniowych.

Jeżeli masz procesor 2-rdzeniowy (np. Pentium D, Pentium Core2 Duo, Pentium Dual Core, Celeron Dual-Core, mobilne Core 2 Duo (Centrino-2), Athlon X2 Dual-Core, Athlon 64 X2 Dual-Core) bez wpływu na pracę komputera można uruchomić równolegle dwa klienty.

W przypadku procesorów 4-rdzeniowych (Pentium Core2 Quad/Extreme, Athlon Phenom, Quad-Core Xeon) można uruchomić 4 klienty jednocześnie. Kiedy jednak komputer może pacować bez wyłączania, można użyć klienta SMP, ponieważ został on specjalnie zaprojektowany do pracy na procesorach wielordzeniowych. Wymóg pracy ciągłej komputera związany jest z krótkim zalecanym czasem zakończenia (Preferred Deadline) obliczeń jednostki roboczej (WU). Zwykle są to 3 dni, ale istnieją projekty przewidziane do obliczeń w ciągu półtora dnia (36 h).

Klient SMP może również być uruchamiany na procesorach dwurdzeniowych. Trzeba jednak pamiętać, że wolniejsze wersje tych procesorów mogą nie ukończyc WU w zalecanym czasie. Przy pracy ciagłej Pentium D 915 (2.8 GHz) i szybsze oraz Core2 Duo E6xxx nadają się do pracy w tym trybie. (Być moze również C2D model E2xxx i E4xxx wyrobią się w zalecanym czasie). Na procesorze Pentium D 915 czas obliczeń projektu 2653 (najczęściej przydzielanej dla SMP pod XP) wynosi ok. 55 h (zalecany czas ukończenia WU 72 h). Ta sama cząsteczka na Core2 Quad liczy sie tylko 16 h.

Jeżeli komputer nie może pracować w trybie ciagłym (praca bez wyłączeń) lub jest wykorzytywany do bardzo wymagających obliczeń przez bardzo długi czas (np. edycja wideo, edycja dużej ilosci grafiki, masowa obróbka dźwięku itp.) należy używać standardowego klienta konsolowego i można uruchomić tyle jego kopii (instancji), ile jest procesorów lub rdzeni w procesorze.

 

zorzyk  Dołączył: 21.04.2006
Instalacja klienta konsolowego
Instalacja klienta konsolowego

Załóżmy, że mamy procesor dwurdzeniowy. Pokażemy jak zainstalować i skonfigurować nasz system w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać moc obliczeniową komputera, czyli wykorzystując 2 kopie klienta.

Przygotowanie

1. Na dysku C: tworzymy potrzebne katalogi o nazwach np. FAH1 i FAH2. Oczywiście można utworzyc katalogi o innej nazwie. Jeżeli mamy procesor czterordzeniowy, należy utworzyć dodatkowo jeszcze dwa katalogi: FAH3 i FAH4. W sumie 4 katalogi. Nasza struktura katalogów F@H na dysku C: będzie więc następująca:

Cytat
C:\FAH1\ <--- katalog dla pierwszego klienta
C:\FAH2\ <--- katalog dla drugiego klienta
C:\FAH3\ <--- katalog dla trzeciego klienta przy procesorze 4-rdzeniowym
C:\FAH4\ <--- katalog dla czwartego klienta przy procesorze 4-rdzeniowym


2. Do każdego z utworzonych katalogów kopiujemy program klienta konsolowego pobrany ze strony http://folding.stanford.edu/English/Download : FAH504_Console.exe

Konfiguracja
Przed uruchomieniem programów klienta należy przeprowadzic konfigurację każdego klienta z osobna. Inaczej mówiąc, trzeba przeprowadzić konfigurację 4 razy, osobno dla każdego klienta.

Otwórz okno konsoli XP:
- wybierz kolejno Menu Start / Uruchom , wpisz cmd i wciśnij [Enter]
3. aby przejść do żądanego katalogu, należy wpisać komendę: cd \fah1 i wcisnąć [Enter] lub cd c:\fah1, jeżeli dyskiem bieżacym nie jest dysk C:
- wpisać komende: fah504-console -configonly aby uruchomić program klienta w trybie konfiguracji. Bez argumentu -configonly klient po zakończeniu konfiguracji uruchomi obliczenia.

Cytat
C:\Documents and Setting\user > cd \fah1
C:\fah1 > fah504-console -configonly


Po uruchomieniu programu możemy przystąpić do konfiguracji. Po znaku zapytania podane są odpowiedzi, które należy podać. Podając własny nick należy pamiętać, że nie można go później zmienić oraz że ważna jest wielkosć liter. Nie należy używać polskich liter.

Cytat
Note: Please read licence agreement (fah504-console -licence) ...
...
--- Opening Log file [February 18 17:00:00 ]

# Windows Console Edition ######################################
Folding@Home Client Version 5.04
http://folding.stanford.edu
########################################################
Launch directory: C:\fah1
Executable: fah504-console
Arguments: -configonly

[17:00:00] Configuring Folding@Home...

User name ? wybrany_przez_Ciebie_nick
Team numer ? 91739
Launch service automatically at machine startup ... ? no
Ask before fetching/sending work ? no
Use Internet Explorer settings ? no
Use proxy ? no
Allow receipt of work (...) greater then 5 MB ? yes

Change advanced options ? yes


Po ustawienia danych podstawowych przechodzimy do opcji zaawansowanych:

Cytat
Change advanced options ? yes
Core priority ? idle
CPU usage requested ? 100
Disable highly optimized asembly quote ? no
Pause if battery power is beeng used ? no
Interval, in minutes, between checkpoints ? 30
Memory, in MB, to indicate (1024 available)? 1024
Request work units without deadlines ? no
Set -advmethods flag always ... ? no
Ignore any deadline information ... ? no

Machine ID ? 1


Nie zamykaj okna konsoli tekstowej, bo jeszcze się przyda :-)


4. Teraz musimy skonfigurować drugiego klienta. W tym celu musimy przejść do katalaogu C:\fah2 i uruchomić procedurę konfiguracji (patrz p. 3 powyzej):
- aby przejść do żądanego katalogu, należy wpisać komendę: cd \fah2 i wcisnąć [Enter]
- wpisać komendę: fah504-console -configonly, aby uruchomić program klienta w trybie konfiguracji.

Jedyną różnicą w procedurze, która przebiega identycznie do pokazanej powyżej, jest podanie w ostatnim kroku Machine ID = 2:
Cytat
Machine ID ? 2


Konfiguracje kolejnych klientów kontynuujemy w ten sam sposób, pamiętajac, że trzeci klient musi mieć Machine ID = 3, a czwarty Machine ID = 4 .
Po wykonaniu czynności opisanych wyżej, nasze klienty są w pełni skonfigurowane i gotowe do uruchomienia.

Teraz już można zmknąć okno konsoli tekstowej, bo już jest zbędne :-|

Uruchomienie klientów za pomocą skrótów

Przyjmijmy, ze zrobienie 2 skrótów na pulpicie do naszych klientów nie jest problemem :-) . Przyjmijmy, też, ze zmienimy tym skrótom nazwy (odpowiednio dla 1. i 2. klienta) na Fah 1 i Fah 2. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na Fah 1 i wybraniu opcji Właściwości zobaczymy standardowe okienko właściwości:Do wiersza wywołania (pole Element docelowy) dopiszemy argumenty uruchomieniowe po nazwie programu:
-local -forceasm -verbosity 9 aby uzyskać coś podobnego, jak na obrazkach poniżej:Po nazwie programu musi być spacja, po każdym argumencie musi być spacja, a pomiędzy myślnikiem i odpowiednią nazwą argumentu nie ma być spacji.
Na koniec dobrze jest kliknąć [ OK ], aby nasza praca nie poszła na marne.

Aby uruchomić każdego klienta, należy go dwukliknąć. Pracę można obserwować w dwóch oknach tekstowych, a każdy klient pracuje w swoim oknie.
Tych okien nie wolno zamykać, bo zakończymy pracę klienta, a nie o to przecież nam chodzi :-)Można natomiast każde okno zminimalizować do paska zadań.

Od tej pory klienty pracują w pocie procesora, a my co jakiś czas zobaczymy w statystykach, że liczba cząsteczek się podwoiła, a i punktów jest jakby nieprzyzwoicie więcej :mrgreen:

Zatrzymanie pracy klienta
Najbezpieczniej zatrzymać klienta, mając aktywne jego okno, wciśnięciem klawiszy [ Ctrl ] [ C ].

Modyfikacje i ułatwienia
Jeżeli zrobimy dodatkowe skróty na pulpicie do naszych klientów, dopisując w wierszu uruchomieniowym argument -configonly, to będziemy mieć skrót do uruchomienia tylko konfiguracji klienta. Pamiętaj, żeby klienta wyłączyć przed uruchomieniem konfiguracji!

 

zorzyk  Dołączył: 21.04.2006
Konfiguracja klienta w trybie usługi systemowej
Konfiguracja klienta w trybie usługi systemowej

Jeżeli jeszcze nie wykonałeś konfiguracji klienta konsolowego
zrób to według opisu:
http://pentax.org.pl/viewtopic.php?p=191730#191730

Klient konsolowy standardowo pracuje w trybie konsoli tekstowej, co ma swoje niedogodności, gdy komputer używany jest przez kilka osób:
- okna klienta nie wolno zamknąć, ponieważ zatrzymuje się wtedy pracę klienta,
- nawet, gdy okno klienta jest zminimalizowane na pasku zadań, jego obecność może być irytująca.... Stopień irytacji rośnie wykładniczo z liczbą pracujących klientów, szczęsliwie nie zanotowano jeszcze prób samobójczych z tego powodu ;-)

Można uczynić klienta całkowicie niewidocznym dla użytkownika, jeśli uruchomimy go w trybie usługi systemowej. Wykonaj opisane czynności:

1. Zatrzymaj pracującego klienta.
Co prawda można przeprowadzać konfigurację przy pracującym kliencie (konfiguracja zmienia tylko prametry pracy klienta i będą one aktywne dopiero po restarcie klienta), ale zatrzymanie klienta zabezpiecza przed ewwntualnymi problemami przy pracy dwóch kopii klienta w jednym katalogu (klienta konsolowego i klienta w trybie usługi).

2. Otwórz okno konsoli XP:
- wybierz kolejno Menu Start / Uruchom , wpisz cmd i wciśnij [Enter]

3. Przejdź do katalogu klienta:
- wpisz komendę: cd \fah1 i wciśnij [Enter] lub cd c:\fah1, jeżeli dyskiem bieżacym nie jest dysk C:
- wpisz komendę: fah504-console -configonly aby uruchomić program klienta w trybie konfiguracji. Bez argumentu -configonly klient po zakończeniu konfiguracji uruchomi obliczenia.

Cytat
C:\Documents and Setting\user > cd \fah1
C:\fah1 > fah504-console -configonly


Po uruchomieniu programu możemy przystąpić do zmiany istniejącej konfiguracji. Program podpowiada aktywne (podane poprzednio) parametry. Po znaku zapytania wprowadzimy niezbędne modyfikacje. Należy zmienić tylko jeden parametr, a mianowicie na pytanie Launch service automatically at machine startup ... ? trzeba odpowiedź yes. W odpowiedzi na pozostałe pytania wystarczy wcisnąć klawisz [ Enter ] potwierdzając poprzednie ustawienia. Nie jest konieczne konfigurowanie opcji zaawansowanych, jeżeli nie zamierzamy nic zmieniac.

Cytat
Note: Please read licence agreement (fah504-console -licence) ...
...
--- Opening Log file [February 18 17:00:00 ]

# Windows Console Edition ######################################
Folding@Home Client Version 5.04
http://folding.stanford.edu
########################################################
Launch directory: C:\fah1
Executable: fah504-console
Arguments: -configonly

[17:00:00] Configuring Folding@Home...

User name ? wybrany_przez_Ciebie_nick
Team numer ? 91739
Launch service automatically at machine startup ... ? yes
...
...


Po wykonaniu opisanych czynności klient zostanie umieszczony w systemie jako usługa systemowa. Domyślnie będzie się uruchamial automatycznie.

Jeżeli używasz dwóch kopii klienta, wykonaj opisane czynnosci dla drugiego klienta. Analogicznie zrób z kolejnymi klientami używanymi w systemie.

Gdyby teraz zresetować komputer, klienty w trybie usług systemowych uruchomią się automatycznie.
Jednak nie rób tego jeszcze, bo klient nie ma ustawionych opcji potrzebnych do pracy: -forceasm -local -verbosity 9 .

Zmianę parametrów pracy klienta pracujacego jako usługa systemowa najwygodniej można zrobić wykorzystując program pkfstc.exe ( opis znajduje się poniżej ). Po wprowadzeniu zmian parametrów dla każdego klienta z osobna można zrestartować komputer. Klienty uruchomią się w trybie usługi jeszcze przed zalogowaniem użytkownika w systemie i będą pracować w tle, bez żadnych okien tekstowych .

Zatrzymanie pracy klienta, pracującego jako usługa systemowa
Jedynym prawidłowym sposobem zatrzymania klienta jest zatrzymanie usługi.
Nie wolno zatrzymywać klienta przez zatrzymanie procesu w Menadżerze zadań.

Zarządzanie usługami znajduje się w Panel sterowania / Narzędzia administracyjne / Usługi. Na liście usług należy wslkazać usługę klienta (będzie tyle wpisów, ile mamy klientów w systemie). Po otwarciu wlaściwości klienta klawisze [ Zatrzymaj ] można zatrzymać usługę klienta.

Cytat

Nie jest konieczne zatrzymywanie usługi klienta
przed systemowym zamknięciem systemu Windows
lub systemowym ponownym uruchomieniem komputera.

 

zorzyk  Dołączył: 21.04.2006
Program do zmiany parametrów usługi systemowej F@H
Program pomocniczy do zmiany opcji klienta w trybie usługi systemowej

Na stronie http://devel.bluetentacle...php?page=pkfsct opisany jest program pkfstc.exe, który znakomicie ułatwi na dalsze działania. Pobierz program korzystając ze skrótu na stronie, lub bezpośrednio stąd: http://devel.bluetentacle...fsct/pkfsct.zip
Program pobierany jest w postaci archiwum zip.
- zapisz archiwum zip na swoim dysku
- utwórz na dysku katalog dla programu, np. c:\fahconfig
- skopiuj z pobranego archiwum program pkfstc.exe do katalogu c:\fahconfig
- uruchom program pkfstc.exe. Okno robocze programu ma następujące opcje:• klawisz [ Choose client ] - służy do wybrania klienta, którego będziemy konfigurować. Korzystając z okna dialogowego przemieszczamy się do katalogu pierwszego klienta, czyli do C:\fah1. Wskazujemy na program klienta FAH504-Console.exe i zatwierdzamy wybór.

Client option opcje klienta:
- Advanced methods - pozostawiamy niezaznaczony
- Force ASM - zaznaczyć
- Verbosity - zaznaczyć, w okienku wpisać 9
- Local - zaznaczyć
Pozostałe opcje klienta:
- Process one unit - odpowiednik argumentu -oneunit , po zakończeniu obliczeń bieżącego zadania klient zostanie zatrzymany
- Pause after send - odpowiednik argumentu -pause , po zakończeniu obliczeń bieżącego zadania i odesłaniu wyników klient zostanie wstrzymany, nie pobierze nowego zadania i oczekuje na zatrzymanie.

Na koniec zatwierdzamy zmiany klawiszem [ Update Registry ] .
Wiersz uruchomieniowy pierwszego klienta został zmodyfikowany.

Opisane czynności powtarzamy dla kolejnych klientów.

Na koniec zamykamy program klawiszem [ Exit ]

Wyświetl posty z ostatnich:
Skocz do:
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach